Fusie RKSV Spartaan Zwemmen en Zwem- en Poloclub “Charlois”

 Eind 2014 zijn beide besturen weer volop in gesprek gegaan om toe te werken naar een fusie tussen de beide verenigingen. Met als gewenste oprichtingsdatum van de fusieclub 1-1-2016 in het hoofd zijn diverse acties opgestart en is het proces in gang gezet.

De ingestelde Fusiecommissie krijgt ondersteuning vanuit Rotterdam Sport Support en de KNZB.

De fusiecommissie heeft werkgroepen samengesteld voor de aandachtsgebieden

– Faciliteiten

– Kader

– Financiën en Administratie

– Sportaanbod

– PR & Communicatie

Spartaan is een Rotterdamse zwemvereniging, in 1956 opgericht door sportliefhebbers die het belang van leren en blijven zwemmen in verenigingsverband inzagen.

Spartaan is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V40341995.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en deze verzorgen samen met een groot aantal kaderleden, ook vrijwilligers, alle activiteiten en taken rondom het zwemmen.

Voor de zwemtechnische ondersteuning van alle leden, het feitelijke bewaken van de kwaliteit, zijn gediplomeerde vrijwilligers op elk gebied aanwezig.

Spartaan heeft ruim 400 leden en zwemt in een tweetal zwembaden in Rotterdam Zuid, te weten zwembad Charlois en zwembad IJsselmonde

Spartaan is lid van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) en de ZRO (Zwembond voor Rotterdam en omstreken).

Spartaan heeft voor alle leden een aanvullende verzekering voor ongevallen die bij door de vereniging georganiseerde activiteiten plaats vinden.

Ter informatie van alle leden verschijnt er 5 maal per jaar een “PLONS”. De “PLONS” is het verenigingsblad waarin alle wetenswaardigheden van de vereniging staan.

Zwem- en Poloclub “Charlois”

Algemeen

Zwem- en Poloclub “Charlois” is onze officiële naam sinds de oprichting op 19 juni 1931.

Op de website zult u vaak onze officiële afkorting ZPC tegenkomen.

 

Missie

ZPC heeft als doelstelling ieder zwemmend lid de veiligheid van voldoende zwemvaardigheid en het sportieve genoegen van de zwemsport bij te brengen.

Visie

Dit proberen wij te bereiken door het geven van zwemlessen, het trainen in vaardigheden en het uitkomen in wedstrijden.

Ons uitgangspunt hierbij is dat de leden plezier hebben in wat ze doen.

 

 

 

Algemene Vergadering 2015

donderdag, 23 april 2015

Kort verslag van de Algemene vergadering 2015.

Er was een opkomst van 20 leden waaronder ook de bestuursleden. Daarnaast waren er leden van de fusiecommissie namens Spartaan en enkele genodigden van Spartaan aanwezig. Begroting voor 2015 is vastgesteld. Contributie blijft gelijk. Bestuur is uitgebreid naar 8 man. Leden zijn herkozen en financiële commissie is opnieuw aangevuld. De ideeën omtrent fuseren met RKSV Spartaan zwemmen zijn toegelicht en akkoord is verkregen om de ingeslagen weg verder te gaan en te komen tot teen goed onderbouwd fusievoorstel voor een nieuwe vereniging per 1-1-2016. De eerste ideeën vanuit de verenigingen omtrent een nieuwe naam en/of logo’s zijn ook getoond. Binnenkort de officiële melding van de wens tot fusie en de 2e nieuwsbrief. Tot ziens in een van de zwembaden. Bestuur Z.P.C.

 

2e Extra Algemene Vergadering 2015

zondag, 25 oktober 2015

Voortgang fusie Tijdens de laatste Algemene Vergaderingen (AV) op 2-9-2015 is door de leden van beide verenigingen toestemming verleend tot publicatie van het daar gepresenteerde Voorstel tot fusie. De publicatie is verzorgd door het deponeren bij de Kamer van Koophandel, publicatie in de Staatscourant en publicatie in het landelijk dagblad Trouw. Binnenkort zal de notaris de Verklaring van Non verzet opvragen en het resultaat ons beschikbaar stellen. Daarna is het zover. De leden moeten toestemmen met de fusie tussen de verenigingen RKSV Spartaan Zwemmen en Zwem- en Poloclub “Charlois”. Deze toestemming wordt gevraagd in een gecombineerde Algemene Vergadering waar alle leden van beide verenigingen voor worden uitgenodigd. De Algemene Vergadering zal worden gehouden op dinsdag 10 november 2015 in het clubhuis van ZPC en zal aanvangen om 20:30 uur. Alle stemmingen zullen weer gescheiden plaats vinden. Omdat het onmogelijk is om het quorum te halen (50% leden, 66% stemmen) wordt u hierbij ook meteen uitgenodigd voor de 2e benodigde AV waarbij het niet meer noodzakelijk is het quorum te halen. Deze AV wordt gehouden op woensdag 2 december 2015 in het clubhuis van ZPC en zal ook aanvangen om 20:30 uur. Tijdens beide AV’s zullen dezelfde stukken worden behandeld. Dit zijn o.a. Fusievoorstel, Verkiezing bestuur, Verkiezing Kascontrolecommissie, Begroting 2016, Statuten en Huishoudelijk Reglement. Vragen? Deze kun je natuurlijk weer bij ons kwijt. Stel ze gerust via het emailadres fc@zwemmenrz.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .